Zorgen over met asbest verontreinigd straalgrit

25-10-2017

Op 11 oktober meldt het programma Eenvandaag dat 140 bedrijven met asbest vervuild straalgrit van het bedrijf Eurogrit uit Dordrecht hebben gewerkt. Straalgrit wordt op bouwplaatsen gebruikt als reinigingsmiddel. Medewerkers werkten onbeschermd met het straalgrit en hebben mogelijk asbestvezels ingeademd aldus de uitzending. In antwoord op kamervragen meldt demissionair minister Asscher (SZW) dat hij zo snel mogelijk helderheid wil bieden over de aard en omvang van het probleem. Op dit moment verricht TNO onderzoek naar de te verwachten blootstelling bij de opruimwerkzaamheden van het straalgrit. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zal de minister de Kamer nader informeren. Bron: eenvandaag.nl, 11 oktober, rijksoverheid.nl, 25 oktober 2017

Australische asbestrisico’s: klussen en afval

19-09-2017

De Australische krant Sydney Morning Herald wijst op het risico vanasbestblootstelling bij contact met asbestafval en bij het klussen in en aan huis. Naar schatting bevat een op de drie Australische woningen van voor 1985 asbest. Vrouwen vormen de helft van de groep mesothelioompatienten bij wie niet beroepsgerelateerde asbestblootstelling als meest waarschijnlijke oorzaak wordt gezien. Bron: Sydney Morning Herald, 30 augustus 2017

Make up poeder met asbest

30-08-2017

In de Verenigde Staten is asbest gevonden in make up poeder dat vooral door jongeren wordt gebruikt. Het product is inmiddels uit de schappen gehaald. Naast asbest bevat het product ook zware metalen. Bron: consumersafety.org, juli 2017

Breuken in asbestcementwaterleiding niet gevaarlijk

17-08-2017

Breuken in waterleidingen met asbest zijn ongevaarlijk, omdat asbestdelen vastzitten in cement. Aldus Burgemeester en wethouders van Hengelo in antwoord op vragen van een gemeenteraadslid. Uit onderzoeken van de Wereld Gezondheid Organisatie, het Rijks Instituut Volksgezondheid Milieuhygiëne en het KWR Watercycle Research Institute blijkt dat transport van drinkwater door dit soort leidingen geen risico’s oplevert voor de volksgezondheid. Bron: De Twentsche Courant Tubantia, 15 juli 2017.

Minimaal asbestrisico brand Grenfell Tower

26-06-2017

Volgens Public Health England is het mogelijk dat bij de Grenfell Tower brand kleine hoeveelheden asbest zijn vrijgekomen, die een minimaal extra risico voor de gezondheid vormen. Asbestgerelateerde ziekten hangen samen met langdurige intensieve asbestblootstelling op de werkplek, aldus deze overheidsautoriteit. Bron: Public Health England, 21 juni 2017

Sanering zeeuwse asbestdaken ligt stil

14-06-2017

Het verwijderen van asbestdaken ligt in Zeeland stil. Dat komt doordat de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid strenger let op de regels. Asbest mag niet meer – zoals tot nu toe vaak gebeurde – met een hijskraan en open werkbak worden weggehaald. Zeeuwse boeren weten nu niet waar ze aan toe zijn. Omdat er volgens de aannemers geen veilige alternatieven zijn, ligt de sanering nu stil. Saneerders hebben er bij de minister op gewezen dat lopen over daken of saneren van binnenuit grotere risico’s met zich meebrengt. Ook stellen ze dat de Nederlandse regels strenger zijn dan Europa voorschrijft. Bron: bndestem.nl, 27 mei 2017