De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet onderzoek naar een nieuwe methode om asbest te verwijderen. Het gaat om MiniContainment, een werkwijze waarbij asbestverwijderaars geen beschermende kleding hoeven te dragen. Nog niet bekend is wanneer het onderzoek van de Inspectie SZW klaar is. De veiligheid van deze methode is omstreden. Bron: nos.nl, 21 maart 2018; trouw, 21 maart 2018; asbestmagazine.nl, 22 maart 2018