Breuken in asbestcementwaterleiding niet gevaarlijk

17-08-2017

Breuken in waterleidingen met asbest zijn ongevaarlijk, omdat asbestdelen vastzitten in cement. Aldus Burgemeester en wethouders van Hengelo in antwoord op vragen van een gemeenteraadslid. Uit onderzoeken van de Wereld Gezondheid Organisatie, het Rijks Instituut Volksgezondheid Milieuhygiëne en het KWR Watercycle Research Institute blijkt dat transport van drinkwater door dit soort leidingen geen risico’s oplevert voor de volksgezondheid. Bron: De Twentsche Courant Tubantia, 15 juli 2017.

Minimaal asbestrisico brand Grenfell Tower

26-06-2017

Volgens Public Health England is het mogelijk dat bij de Grenfell Tower brand kleine hoeveelheden asbest zijn vrijgekomen, die een minimaal extra risico voor de gezondheid vormen. Asbestgerelateerde ziekten hangen samen met langdurige intensieve asbestblootstelling op de werkplek, aldus deze overheidsautoriteit. Bron: Public Health England, 21 juni 2017

Sanering zeeuwse asbestdaken ligt stil

14-06-2017

Het verwijderen van asbestdaken ligt in Zeeland stil. Dat komt doordat de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid strenger let op de regels. Asbest mag niet meer – zoals tot nu toe vaak gebeurde – met een hijskraan en open werkbak worden weggehaald. Zeeuwse boeren weten nu niet waar ze aan toe zijn. Omdat er volgens de aannemers geen veilige alternatieven zijn, ligt de sanering nu stil. Saneerders hebben er bij de minister op gewezen dat lopen over daken of saneren van binnenuit grotere risico’s met zich meebrengt. Ook stellen ze dat de Nederlandse regels strenger zijn dan Europa voorschrijft. Bron: bndestem.nl, 27 mei 2017

210.000 gasmaskers met asbest in beslag genomen

14-06-2017

In Limburg zijn 210.000 gasmaskers in beslag genomen, omdat er asbest in de filters zit. De maskers werden gevonden in een loods in de gemeente Maasgouw, bij Roermond. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport zit er asbest in de filterbussen en dat is verboden, omdat het gevaarlijk is voor de gezondheid. De maskers, die waarschijnlijk zijn geïmporteerd uit Rusland, werden aangetroffen in 5250 oude legerkisten. Bron: nos.nl, 30 mei 2017
 

Puin als indicator voor asbest

18-05-2017

Een locatie is per definitie asbestverdacht als er puin of (lichte) sporen van puin aanwezig zijn. Kun je het tegendeel niet bewijzen, dan staan er forse straffen op. Bovendien bestaat de kans dat het werk wordt stilgelegd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaaft scherper dan ooit. Reden daarvan is een uitspraak van de Raad van State, eind 2016. Een bedrijf had terecht een last onder dwangsom gekregen omdat het puin in de bodem op een locatie niet aangemerkt had als asbestverdacht. Anton Roeloffzen van de Milieudienst Rijnmond meent dat er veel meer aandacht moet komen voor asbestverdachte bedrijfstakken, vooral als ze met niet-hechtgebonden asbest hebben gewerkt. Te vaak wordt er alleen gekeken naar wat we zien.
Bron: asbestmagazine.nl, 24 maart 17

Hoe een Belgisch bedrijf een heel Indiaas dorp ziek maakt

03-04-2017

Het Belgische bedrijf Eternit is medeverantwoordelijk voor de decennialange asbestvervuiling van het Indiase dorp Kymore. Dat blijkt uit een rapport van een Canadees onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in milieu en gezondheid. Het dorp eist nu dat moederbedrijf Etex opdraait voor de factuur van de sanering. Kostprijs: 50 tot 80 miljoen euro Bron: De Standaard, 24 maart 2017

Inspectie waarschuwt voor asbest in gasmaskers

03-04-2017

Gasmaskers uit landen van het voormalige Oostblok kunnen asbestvezels bevatten. Het gaat om gasmaskers met filterblikjes die je aan de slurf van het masker kan vastzetten. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt voor de filterblikjes, omdat het schadelijk voor de gezondheid is om deze vezels in te ademen. De gasmaskers waar de waarschuwing voor geldt zijn voor particulieren te koop. Bron: nu.nl, 31 maart 2017

Inspectie waarschuwt voor asbest in sierstenen

25-03-2017

Bepaalde soorten sierstenen bevatten asbest en vormen een gevaar voor de gezondheid, waarschuwt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De verboden edelstenen worden onder allerlei namen aangeprezen zoals chrysotiel, actinoliet, amosiet, anthofylliet, crocidoliet en tremoliet. Vaak schrijven de aanbieders er helende krachten aan toe, op zowel lichamelijk als geestelijk. Maar volgens de inspectie kunnen de stenen in hun ruwe vorm asbestvezels verliezen. Ook door het bewerken van de stenen (slijpen, schuren of boren) kunnen asbestvezels vrijkomen. De asbesthoudende edelstenen worden volgens de ILT te koop aangeboden via websites, op beurzen, op markten en in winkels. Bron: anp/nu.nl, 22 maart 2017