Indonesie gebruikt nog steeds asbest. Tussen 1990 en 2012 is het gebruik van asbest in dit land verzesvoudigd. Inmiddels is dit weer afgenomen. Sriyono is een van de asbestslachtoffers. Bron: dailymail, 14 december 2017