Dit artikel beschrijft dat er door lacunes in asbestregelgeving nog steeds (onverwachte) asbestblootstellingsrisico’s op schepen zijn. Bron: globaltrademag.com 12 februari 2018