Relatief veel mesothelioom in Limburg

19-01-2023

In de regio Parkstad (zuid-oost Limburg) en in de westelijke mijnstreek krijgen relatief veel mannen mesothelioom. Het gaat volgens het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) om mannen die in het verleden met asbest hebben gewerkt, zoals in de mijnbouw en de chemische industrie. 1limburg.nl ; Nederlandse Kankeratlas, 17 januari 23

Kamerbrief over voortgang aanpak asbestdaken

27-12-2022

Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) verwacht dat de huidige aanpak van het stimuleren en faciliteren van de vrijwillige sanering van asbestdaken niet leidt tot het behalen van de ambitie om voor 2030 de asbestdaken te verwijderen. Voor de resterende kabinetsperiode zal het Ministerie van I en W inzetten op het stimuleren van vrijwillige saneringen door gerichte communicatie- en bewustwordingsactiviteiten. In de periode 2023-2025 is hiervoor jaarlijks een bedrag van € 3 miljoen beschikbaar gesteld. Rijksoverheid.nl, 19 december 2022