De Gezondheidsraad schat de actuele sterfte door asbestgerelateerde longkanker op 600 mensen per jaar blijkt uit een advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I en W). Gezondheidsraad, 4 september 2023