Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) laten de meeste gevallen van mesothelioom bij vrouwen geen asbestblootstelling als oorzaak zien. Deze aanname is volgens 5 wetenschappers onjuist. de epidemiologische literatuur toont aan dat het risico op mesothelioom bij vrouwen die aan asbest zijn blootgesteld, bijna gelijk is aan dat bij mannen. Baur X e.a. (2023)