Sterfte mesothelioom in Groot Brittannië in 2020

08-08-2022

In 2020 zijn in Groot Brittannië 2.544 mensen overleden ten gevolge van mesothelioom, 82% man en twee derde 75-plus. Dit is 6% hoger dan in 2019 (2.369), maar in lijn met het gemiddelde over de laatste 8 jaar (2.523). Mannen die in de bouw werkten toen asbest in het verleden op grote schaal werd gebruikt, lopen nog steeds het grootste risico op mesothelioom. HSE, juli 22

Eerste asbestrecycling fabriek in financiële problemen

17-07-2022

Staalschrootverwerker PMC is nog geen twee jaar na de start in financiële problemen doordat de toevoer van vervuild staal tegenvalt. De fabriek zou op duurzame wijze onder andere met asbest verontreinigd staalschroot recyclen tot secundaire grondstoffen. In totaal is 70 miljoen euro in de fabriek geïnvesteerd, waarvan 50 miljoen euro publiek geld. Technisch Weekblad, 24 juni 22

Mesothelioomrisico voor brandweerlieden

17-07-2022

Een persbericht van de Wereldgezondheidsorganisatie en het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek meldt dat een werkgroep na een nieuwe evaluatie concludeert dat er voldoende (epidemiologisch) bewijs is dat beroepsgerelateerde asbestblootstelling bij brandweerlieden mesothelioom kan veroorzaken. Het IAS kwam al eerder tot dezelfde conclusie. IARC/WHO, juli 222 ; IAS

Komend jaar ook tegemoetkoming voor longkanker door asbest

28-06-2022

Vanaf volgend jaar kunnen ook slachtoffers met longkanker door asbest aanspraak maken op een eenmalige financiële tegemoetkoming. In januari gaat de regeling TSB van start, schrijft minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Gennip aan de Tweede Kamer. De minister gaf gisteren het startschot aan LEXCES (Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten). Dit expertisecentrum zal adviseren over de beroepsziekten die onder de regeling zullen vallen. Ministerie van SZW, nos.nl, Lexces.nl, 27 juni 22