In de oktober nieuwsbrief van de AVN staat het indringende verhaal van Els Komdeur. Zij kwam niet in aanmerking voor de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers omdat zij de aanvraag iets ná het overlijden van haar man, asbestslachtoffer Martien, indiende. Nieuwsbrief AVN, oktober 2023