Meer medische informatie

Heeft u door blootstelling aan asbest een vorm van kanker gekregen dan kunt u voor medische informatie en ondersteuning terecht op Kanker.nl. Deze website is een gezamenlijk initiatief van KWF Kankerbestrijding, de Vereniging van Integrale Kankercentra (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Kanker.nl is zowel gericht op patiënten als op zorgverleners. Lotgenoten vindt u bij de Asbestslachtoffersvereniging Nederland (AVN). De AVN is lid van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Informatie over aantallen en kenmerken van door het IAS bemiddelde asbestslachtoffers vindt u op deze site onder Cijfers over Mesothelioom en Cijfers over Asbestose. Ervaringsverhalen onder Asbestslachtoffers in beeld. Tot slot wijzen wij u nog op de informatie in het Nieuwsarchief op deze website. Het IAS houdt medische ontwikkelingen op het gebied van asbestziekten bij en publiceert relevante nieuwe informatie op de website en in een nieuwsbrief die 4 x per jaar verschijnt. U kunt zich onderaan op deze pagina kosteloos op deze nieuwsbrief abonneren.