Longkanker

Longkanker is de meest voorkomende vorm van kanker wereldwijd bij mannen. De afgelopen decennia kwam longkanker in Nederland ook steeds vaker voor bij vrouwen. Onder longkanker vallen onder meer niet-kleincellige longkanker en kleincellige longkanker. Jaarlijks overlijden er in Nederland ongeveer 10.000 mensen aan longkanker. (IKNL, 2021). Longkanker komt meestal door roken. Daarnaast heeft epidemiologisch onderzoek industriële processen en bij die processen toegepaste stoffen geïdentificeerd die een verhoogd risico op longkanker opleveren. Werkzaamheden met asbest vormen daarbij een belangrijke categorie. Voor asbest geldt hoe groter de blootstelling, hoe groter het risico op asbestgerelateerde longkanker. (RIVM, 2017) Uit de aard van de tumor valt echter niet af te leiden wat de oorzaak van het kwaadaardige gezwel was. Op kanker.nl vindt u meer informatie over longkanker.

De longen en onderdelen van de longen.
1: luchtpijp, 2: luchtpijpvertakking, 3: longvlies en borstvlies, 4: luchtkanaaltje, 5: longblaasje (Kanker.nl)

Latentietijd
De tijdsduur tussen contact met asbest en het krijgen van longkanker is lang, maar over het algemeen korter dan bij mesothelioom. Twee internationale studies die gemiddelde latentietijden voor asbestgerelateerde longkanker schatten, komen op 25 tot 30 jaar. Twee andere studies schatten een mediane latentietijd van 47-53 jaar . Er zijn geen Nederlandse data over de latentietijd voor specifiek asbestgerelateerde longkanker (RIVM 2017, pag. 38).