Ziek door asbest

Alle vormen van asbest zijn kankerverwekkend voor mensen. Wanneer asbestvezels worden ingeademd, kunnen ze diep in de longen doordringen. Het inademen van asbestvezels kan op den duur verschillende typen kanker veroorzaken, zoals borstvlies- en buikvlieskanker (mesothelioom), longkanker, larynxkanker en ovariumkanker. Ook kan asbestblootstelling leiden tot andere ziekten, zoals asbestose (stoflongen), pleuraverdikking of pleuraplaques en asbestpleuritis. Meestal zit er een lange tijd tussen het inademen van de vezels en het ziek worden, van ongeveer tien tot vijftig-zestig jaar. Maar niet iedereen  die asbestvezels inademt, krijgt daardoor kanker of asbestose. De kans op deze ziekten wordt groter bij het langdurig inademen van hoge concentraties asbest, zoals vroeger voorkwam in sommige werksituaties (RIVM (2017). Klik hiernaast voor een beschrijving van de verschillende ziektes ten gevolge van asbestblootstelling.