Slachtoffers in beeld

Het Instituut Asbestslachtoffers heeft sinds 2000 inmiddels meer dan 10.000 asbestslachtoffers bemiddeld. Hier vindt u verhalen van enkelen van hen over hoe zij hun ziekte en de bemiddeling van het IAS hebben ervaren. Zij zijn in de afgelopen jaren door het IAS geholpen bij hun aanvraag voor een tegemoetkoming en bemiddeling met een werkgever.

Sinds 2020 voert het Instituut Asbestslachtoffers ook de regeling uit voor slachtoffers met de schildersziekte. Deze regeling staat beschreven op de website van het OPS-loket. Lees hier het verhaal van Piet Kootje.