Inspectie SZW publiceert rapport Beroepsziekten in beeld

08-02-2021

Het rapport ‘Beroepsziekten in beeld’ bestaat uit 2 delen. Deel 1 van het rapport laat een aantal mechanismen zien binnen het stelsel van beroepsziekten die een effectieve aanpak van preventie beroepsziekten in de weg kunnen zitten. In Deel 2 van het rapport komen deskundigen uit het werkveld zelf aan het woord. Het rapport weerspiegelt perspectieven en kennis van de deskundigen, die een bijdrage aan het rapport hebben geleverd. Bron: Inspectie SZW, 4 februari 2021

Staatssecretaris: onvoldoende onderbouwing voor sanering asbestdaken in risicoklasse 1

08-02-2021

Staatssecretaris Van Veldhoven (I en W) biedt het rapport Blootstellingsonderzoek sanering asbestdaken aan in het kader van het onderzoek of het saneren van asbesthoudende golfplaten van daken vereenvoudigd kan worden. De Staatssecretaris concludeert dat het onderzoek onvoldoende basis biedt voor een besluit over de opname van de sanering van alle asbestdaken in risicoklasse 1. Bron: rijksoverheid.nl, 1 februari 2021

Antwoord Kamervragen over de beperking dekking van asbestdaken

27-01-2021

Het programma Kassa meldt op 24 oktober jl. dat bij sommige opstalverzekeringen de dekking van schade steeds verder wordt teruggebracht. In reactie op Kamervragen heeft De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Het Programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdaken gevraagd om met verzekeraars in gesprek te gaan. Het doel hiervan is om meer helderheid te krijgen over de al dan niet veranderende voorwaarden, zodat het Programmabureau hier duidelijk over kan communiceren. Bron: rijksoverheid.nl,15 december 2020

Kamerbrief over voortgang asbest

25-01-2021

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het saneren van de resterende asbestdaken in Nederland. Daarbij gaat zij in op de samenwerkingsverklaring met provincies, gemeenten en andere partijen. Ook reageert zij op een aantal toezeggingen en moties rondom asbest. Tot slot bespreekt zij het Productenbesluit asbest en asbest regelgeving voor Caribisch Nederland. Bron: rijksoverheid.nl, 16 december 2020

Cosmetica met asbest is ontoelaatbaar

11-01-2021

Minister Van Ark (VWS)vindt het ontoelaatbaar als cosmetica asbest bevat. De NVWA houdt toezicht op de naleving van de wetgeving en treedt zo nodig handhavend op. Dit heeft de dienst ook gedaan na het onderzoek dat in 2018 is uitgevoerd. Naar aanleiding van uitzending van EenVandaag bekijkt de NVWA of nader onderzoek moet worden uitgevoerd en of er een handhavingsactie nodig is. Bron: rijksoverheid.nl, 1 december 2020