De belangrijkste asbestrisicoberoepen en sectoren in Italië

29-08-2022

Op basis van het Italiaanse Register voor Mesothelioom vonden onderzoekers een verhoogd risico op pleuraal mesothelioom in de asbestindustrie en in sectoren met een groot verbruik van asbestmaterialen. Het gaat vooral om de  asbestcementindustrie, fabricage van spoorwegmaterieel, scheepsbouw en reparatie, ijzer en metaal en bouw. Migliore, E. e.a. (2022)

Mesothelioomrisico voor brandweerlieden

17-07-2022

Een persbericht van de Wereldgezondheidsorganisatie en het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek meldt dat een werkgroep na een nieuwe evaluatie concludeert dat er voldoende (epidemiologisch) bewijs is dat beroepsgerelateerde asbestblootstelling bij brandweerlieden mesothelioom kan veroorzaken. Het IAS kwam al eerder tot dezelfde conclusie. IARC/WHO, juli 222 ; IAS

Nieuw subtype mesothelioom genaamd mesothelioom in situ

09-06-2022

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een nieuw, vierde subtype mesothelioom opgenomen in de classificatie, genaamd mesothelioom in situ.  Het is een zeer vroege vorm van mesothelioom. Patiënten met mesothelioom in situ hebben geen pleurale tumoren. Het kan jaren duren voordat tumoren zich bij hen ontwikkelen. Bij sommige patiënten ontwikkelen ze zich nooit. Survivingmesothelioma.com, 1 juni 22

Minder compensatie Franse asbestslachtoffers in 2020

28-12-2021

Door vertraging in de afhandeling van claims heeft het Franse Compensatiefonds FIVA in 2020 13% minder claims erkend dan in 2019 (17.023 in 2020 vs 19.725 in 2019). In totaal is in 2020 €  233,9 miljoen uitbetaald verdeeld over de volgende ziekten: longkanker  49.7%, mesothelioom 37,4%,  asbestose, 2,8% en niet kwaadaardige aandoeningen 9,2%. IBAS, PBC, december 21