Missie Instituut Asbestslachtoffers

In Nederland zijn in het verleden ongeveer 340.000 mensen op het werk met asbest in aanraking gekomen. Naar schatting zal ongeveer 5% van hen overlijden aan maligne mesothelioom. Het duurt gemiddeld 30 tot 50 jaar voordat deze ongeneeslijke aandoening aan long- of buikvlies zich openbaart. Nadat de diagnose eenmaal is gesteld, overlijdt het slachtoffer meestal binnen een jaar. ​

De Nederlandse samenleving heeft een oplossing gezocht voor het probleem dat asbestslachtoffers met mesothelioom, naast hun schrijnende ziekte, ook nog eens te maken krijgen met langdurige juridische procedures tegen hun voormalige werkgever. Voor veel werknemers met een asbestziekte was het jarenlang heel moeilijk om financiële genoegdoening te krijgen van hun (ex-)werkgever. Want juridische procedures duren lang en zijn kostbaar en het slachtoffer overlijdt meestal al voordat er een schikking of gerechtelijke uitspraak tot stand was gekomen. Dit wordt ook wel de ‘juridische lijdensweg’ van asbestslachtoffers genoemd.​

Na enkele jaren voorbereiding ondertekende een brede coalitie van de overheid, het Comité Asbestslachtoffers, werkgevers- en werknemersorganisaties en verzekeraars in 1998 het Convenant Instituut Asbestslachtoffers. In 1999 is het IAS opgericht.​

Het IAS streeft naar het versnellen van de procedures met betrekking tot schadeclaims van asbestslachtoffers.​

Het doel is om de juridische lijdensweg te bekorten en de slachtoffers zoveel mogelijk nog bij leven genoegdoening te geven.​

Op de bestuursvergadering van 9 februari 2024 heeft het bestuur van het IAS de jaarrekening 2023 vastgesteld. Een exemplaar van de jaarrekening kan worden opgevraagd via secrias@ias.nl.