Donaties

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) is opgericht door verschillende partijen (werknemers- en werkgeversorganisaties, Comité Asbestslachtoffers, Verbond van Verzekeraars en overheid). Het doel is om op snelle, laagdrempelige en zorgvuldige wijze de aanvragen van slachtoffers, die geconfronteerd zijn met de ziekte maligne mesothelioom (asbestkanker) of asbestose af te handelen.​

De deskundige en gedreven medewerkers van de uitvoeringsorganisatie van het IAS spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zorgen ervoor dat de slachtoffers zo snel mogelijk een tegemoetkoming ontvangen en bemiddelen op professionele wijze, indien mogelijk met werkgevers en verzekeraars voor een schadevergoeding. Deze dienstverlening van het IAS wordt zeer op prijs gesteld. Dit blijkt onder andere uit het gegeven dat het IAS regelmatig schenkingen ontvangt van slachtoffers en nabestaanden.​

Deze schenkingen worden door het IAS voor 100% besteed aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van asbestkanker in Nederland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van dr. Sjaak Burgers, voorzitter van de Sectie asbestgerelateerde aandoeningen van de Longartsenvereniging. Het onderzoeksteam stelt het bijzonder op prijs deze financiële steun te ontvangen in de strijd tegen asbestkanker. Een overzicht aan welk specifiek onderzoek de donaties zijn besteed is op verzoek beschikbaar.​

U kunt uw donatie doen op bankrekening NL95 RABO 0357 111 702 t.n.v. Instituut Asbestslachtoffers, onder vermelding van donatie onderzoek. Indien u nog vragen hebt over dit onderwerp dan kunt u hierover telefonisch contact opnemen met het IAS bureau, bereikbaar onder nummer 070 – 3499 754 of per e-mail: secrias@ias.nl​

Mocht u een schenking aan het IAS doen dan zijn wij u zeer dankbaar.​

Emiel Rolink
Directeur Instituut Asbestslachtoffers