Klachtenregeling IAS

Het Instituut Asbestslachtoffers kent een klachtenregeling.​

Indien u een klacht heeft over de behandeling van uw dossier, kunt u deze schriftelijk indienen bij:​

Directeur Instituut Asbestslachtoffers
Postbus 90405​
2509 LK Den Haag​

Het IAS bevestigt de ontvangst van uw brief schriftelijk binnen een week na ontvangst. De klacht wordt binnen zes weken na ontvangst afgehandeld. In bijzondere gevallen kan de afhandeling langer duren. In dat geval wordt u hiervan op de hoogte gesteld.​

Klik hier voor de volledige tekst van de klachtenregeling.​