Mesothelioom bij jongeren

12-12-2023

Clusters van mesothelioom bij jongeren (onder de 50) zijn een significant signaal van mogelijke niet-beroepsmatige blootstelling aan asbest. Dat concluderen Italiaanse wetenschappers na analyse van gegevens van mesothelioompatiënten die tussen 1993 en 2018 in het Italiaanse mesothelioomregister zijn vastgelegd. Marinaccio, A. e.a. (2023)

Asbestgerelateerde kanker bij marinepersoneel

06-12-2023

Brits en Australisch marinepersoneel dat in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw diende, had een hoger risico op mesothelioom en longkanker. Dit komt door blootstelling aan asbesthoudende materialen (ACM) die in marineschepen werden gebruikt. Gun RT (2023)

Discussie over oorzaak mesothelioom bij vrouwen

11-09-2023

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) laten de meeste gevallen van mesothelioom bij vrouwen geen asbestblootstelling als oorzaak zien. Deze aanname is volgens 5 wetenschappers onjuist. de epidemiologische literatuur toont aan dat het risico op mesothelioom bij vrouwen die aan asbest zijn blootgesteld, bijna gelijk is aan dat bij mannen. Baur X e.a. (2023)

Sterfte mesothelioom in Groot Brittannië in 2021

21-07-2023

In 2021 zijn in Groot Brittannië 2.268 mensen overleden ten gevolge van mesothelioom. Dit is 12% minder dan in 2020 (2.570). De Britse Health and Safety Authority waarschuwt dat de cijfers voor 2020 en 2021 beïnvloed kunnen zijn door de coronavirus pandemie. De groep bestaat voor 82% uit mannen en twee derde is 75-plus. Mannen die in de bouw werkten toen asbest in het verleden op grote schaal werd gebruikt, lopen het grootste risico op mesothelioom. HSE, juli 2023

Onderzoek naar asbestrisicoberoepen wereldwijd

21-07-2023

Beroepen die wereldwijd het meeste ziekteverzuim vertoonden als gevolg van blootstelling aan asbest, op basis van 23 tussen 2015 en 2020 gepubliceerde studies, waren algemene asbestarbeiders (40%), mijnwerkers (22%) en textielarbeiders (9%). Gevolgd door werknemers in de scheepsbouw, auto-industrie, timmerwerk, poppenmakerij, bouw en stoffeerders, en werknemers die betrokken waren bij reddings-, herstel-, schoonmaak- en restauratiewerkzaamheden van het World Trade Center (4%).  Vicari, K. e.a. (2023); surviving mesothelioma, mei 2023

Asbestrisicogebieden in Italië

11-07-2023

Gebieden in Italië met het grootste asbestrisico zijn locaties bij asbestcementfabrieken, asbestmijnen (chrysotiel in Balangero), scheepswerven, petrochemische en chemische fabrieken, en raffinaderijen. Aldus een analyse van de sterfte aan mesothelioom in Italië tussen 2010 en 2019. Fazzo, L. e.a. (2023)