Wereldwijde incidentie mesothelioom daalt

22-03-2023

De wereldwijde incidentie van mesothelioom daalt de laatste 10 jaar sterk, met name in de westerse wereld. Aldus internationaal onderzoek onder leiding van Huang. In sommige minder ontwikkelde landen is als gevolg van de lange latentietijd nog steeds een stijgende lijn te zien. Dat geldt ook voor de incidentie bij vrouwen die mogelijk wijst op een toename van milieu-gerelateerde asbestblootstelling. Huang, J. e.a. (2023)

Afname mesothelioom in Australië

22-03-2023

Het aantal mensen per 100.000 inwoners dat mesothelioom krijgt daalt sinds het begin van dit decennium gestaag in Australië. De piek is bij mannen bereikt op 5,9 per 100.000 inwoners. Voor de totale groep is dit 3,2 per 100.000 inwoners. Walker-Bone, e.a. (2023)

Relatief veel mesothelioom in Limburg

19-01-2023

In de regio Parkstad (zuid-oost Limburg) en in de westelijke mijnstreek krijgen relatief veel mannen mesothelioom. Het gaat volgens het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) om mannen die in het verleden met asbest hebben gewerkt, zoals in de mijnbouw en de chemische industrie. 1limburg.nl ; Nederlandse Kankeratlas, 17 januari 23

Mesothelioom bij een paard

24-10-2022

In de regio Lazlo in Italië is een paard met mesothelioom ontdekt. Het is een regio waar relatief veel mesothelioom bij mensen voorkomt. De meest waarschijnlijke oorzaak is milieuverontreiniging. “Mesothelioom kan verschillende diersoorten treffen, waaronder honden, katten, runderen, schapen, geiten en paarden. Bij paarden is dit zeer zeldzaam”, aldus de auteurs van het artikel. Asbestos.com, 4 oktober 22