Mesothelioom bij een paard

24-10-2022

In de regio Lazlo in Italië is een paard met mesothelioom ontdekt. Het is een regio waar relatief veel mesothelioom bij mensen voorkomt. De meest waarschijnlijke oorzaak is milieuverontreiniging. “Mesothelioom kan verschillende diersoorten treffen, waaronder honden, katten, runderen, schapen, geiten en paarden. Bij paarden is dit zeer zeldzaam”, aldus de auteurs van het artikel. Asbestos.com, 4 oktober 22

Sterfte mesothelioom in Groot Brittannië in 2020

08-08-2022

In 2020 zijn in Groot Brittannië 2.544 mensen overleden ten gevolge van mesothelioom, 82% man en twee derde 75-plus. Dit is 6% hoger dan in 2019 (2.369), maar in lijn met het gemiddelde over de laatste 8 jaar (2.523). Mannen die in de bouw werkten toen asbest in het verleden op grote schaal werd gebruikt, lopen nog steeds het grootste risico op mesothelioom. HSE, juli 22

De belangrijkste asbestrisicoberoepen en sectoren

26-06-2022

Canadees onderzoek onder 2 miljoen (ex-)werknemers laat zien dat mensen uit de bouw het vaakst getroffen worden door mesothelioom of asbestose. Het gaat in Canada vooral om isoleerders, pijpfitters, loodgieters en timmerlieden. Ook lassers, ketelmakers, machinereparateurs, mensen die met industriële chemicaliën of metaal werkten en monteurs lopen een hoog risico. De bevindingen in Canada komen voor een belangrijk deel overeen met de gegevens van het IAS over Nederlandse asbestslachtoffers met mesothelioom of asbestose. Mesothelioma.net, juni 22, DeBono e.a. 2021

Mesothelioomsterfte bij vrouwen in de VS van 1999-2020

02-06-2022

Het jaarlijkse aantal sterfgevallen door mesothelioom onder vrouwen nam tussen 1999 en 2020 in de Verenigde Staten significant toe, namelijk van 489 in 1999 tot 614 in 2020. Het voor leeftijd gecorrigeerde sterftecijfer per 1 miljoen vrouwen daalde echter van 4,83 in 1999 tot 4,15 in 2020. Bij naar schatting 23% van de vrouwen is een beroep aanwijsbaar als oorzaak (voor mannen is dat 85%). Mazurek, J.M. (2022) ; asbestos.com

Speciale asbesteditie wetenschappelijk tijdschrift

04-04-2022

De speciale Asbesteditie van een gerenommeerd peer-reviewed tijdschrift bevat een verzameling van tien onderzoekspapers van wereldwijde auteurs over de nadelige gevolgen voor de menselijke gezondheid van blootstelling aan asbest. Zes van de papers werden gepubliceerd in 2021 en de overige vier werden dit jaar gepubliceerd. Asbestos Exposure and Health Impact. Special Issue International Journal of Environmental Research and Public Health (ISSN 1660-4601), maart 2022