We hebben 3212 zoekresultaten gevonden voor ''

Relatief veel mesothelioom in Limburg

In de regio Parkstad (zuid-oost Limburg) en in de westelijke mijnstreek krijgen relatief veel mannen mesothelioom. Het gaat volgens het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) om mannen die in het verleden…

Asbestkanker woekert door in Twente

Dertig jaar geleden staakte Eternit in Goor de productie van asbest. Desondanks blijft het aantal mensen in Twente dat lijdt aan asbestkanker onveranderd hoog. Qua geografische spreiding van die nieuwe…

Het menselijke gezicht van India’s asbesttijdbom

‘We worden er allemaal aan blootgesteld’. Experts zeggen dat de kwetsbaarheid van India voor asbestgerelateerde ziekten de gezondheid van miljoenen mensen in gevaar brengt. India is ’s werelds grootste asbestgebruiker.…

Kamerbrief over voortgang aanpak asbestdaken

Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) verwacht dat de huidige aanpak van het stimuleren en faciliteren van de vrijwillige sanering van asbestdaken niet leidt tot het behalen van de ambitie om…

Nieuwsbrief December nr. 71 is uit

Lees Nieuwsbrief nr. 71 voor berichten van het IAS. En met nieuws over asbest en gezondheid dat de laatste maanden is verschenen. IAS, December 2022