Hoge Raad erkent beroep op verjaring na 30 jaar

15-03-2005

De Hoge Raad erkent dat het beroep op verjaring in de claim van een mesothelioompatiënt tegen een bedrijf naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is. Het bedrijf had geen reeële mogelijkheid zich tegen de vordering te verweren en de aansprakelijkstelling had niet binnen een redelijke termijn, na het aan het licht komen van de schade, plaatsgevonden.

Bron: Hoge Raad, 26 november 2004 nr. C03/227HR.

Meer http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp

Onderzoek Ouderen over de drempel

15-03-2005

Een onderzoek naar de bereikbaarheid van oudere asbestslachtoffers met mesothelioom

Te weinig oudere asbestslachtoffers met mesothelioom melden zich bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Simone Aarendonk heeft onderzocht waar dit aan ligt en welke mogelijkheden er in het kader van voorlichting zijn om deze groep beter te bereiken. Momenteel overlijden elk jaar ongeveer 400 mensen aan de ziekte mesothelioom (longvlies-/buikvlieskanker). De oorzaak van deze ziekte is asbestblootstelling. Bron: IAS-publicatie 2005/1, S. Aarendonk.
PERSBERICHT

Den Haag, 1 februari 2005

´Ouderen over de drempel´

Een onderzoek naar de bereikbaarheid van oudere asbestslachtoffers met mesothelioom

Te weinig oudere asbestslachtoffers met mesothelioom melden zich bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Simone Aarendonk heeft onderzocht waar dit aan ligt en welke mogelijkheden er in het kader van voorlichting zijn om deze groep beter te bereiken. Momenteel overlijden elk jaar ongeveer 400 mensen aan de ziekte mesothelioom (longvlies-/buikvlieskanker). De oorzaak van deze ziekte is asbestblootstelling.

Waarom maken oudere asbestslachtoffers minder gebruik van het IAS dan jongere? Het rapport geeft verschillende verklaringen. Oudere mesothelioom-slachtoffers overlijden bijvoorbeeld sneller dan jongere waardoor ze minder tijd hebben om zich aan te melden. Een andere verklaring is dat het om kwetsbare ouderen gaat die in hun omgeving geen mensen hebben die hen kunnen stimuleren om zich aan te melden.

Door middel van een algemene brochure, een website en een aanmeldingsformulier met toelichting probeert het IAS asbestslachtoffers zowel rechtstreeks te benaderen als via intermediaire organisaties en deskundigen. Duidelijk en toegankelijk materiaal is een eerste vereiste voor het bereiken van de doelgroep. Deze voorlichtings-producten moeten daarom zowel op intermediairs als slachtoffers worden afgestemd. Daarnaast worden in het rapport suggesties genoemd om slachtoffers sneller te kunnen bereiken. Onderzocht zou bijvoorbeeld kunnen worden of bepaalde stappen in de aanmelding kunnen worden overgeslagen.

Het rapport geeft aan dat oudere slachtoffers het beste bereikt worden door organisaties of deskundigen waarmee zij als patiënt in contact komen. De voorlichting kan via meer kanalen lopen dan nu het geval is, bijvoorbeeld naast de longartsen ook via verpleegkundigen of via huisartsen in specifieke regio’s. Daarnaast kunnen de bestaande voorlichtingskanalen van het IAS beter worden benut, bijvoorbeeld door ontwikkeling van een doorverwijzingsprotocol voor longartsen.

IAS-publicatie 2005/1, Ouderen over de drempel. Een onderzoek naar de bereikbaarheid van oudere asbestslachtoffers met mesothelioom. Simone Aarendonk, Den Haag, Instituut Asbestslachtoffers, januari 2005, 66 pag.

Meer informatie:

Instituut Asbestslachtoffers Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG

drs. Simone Aarendonk. Tel: 0703499754 Email: secrias@ser.nl

Download het gehele document als PDF-file

VS: fraude bij asbest/silicose-claims

15-03-2005

Ondernemingen in de VS die zowel aangeklaagd zijn voor schade door blootstelling aan asbest als silicose hebben bewijs gevonden van fraude. Duizenden mensen hebben eerst bij een trustfonds een claim ingediend voor blootstelling aan asbest en daarvoor een vergoeding ontvangen. Zonder dit te vermelden hebben zij later een Texaans bedrijf via de rechter aangeklaagd voor schade door blootstelling aan silicose.

Bron: International Herald Tribune, februari 2005.

Fraud? Thousands in silica case also sued for asbestos damages

The International Herald Tribune, February 3, 2005 Thursday

BYLINE: Jonathan D. Glater

SOURCE: The New York Times

BODY:

Companies in the United States battling lawsuit claims of injuries caused by exposure to asbestos or silica have long contended that they are victims of fraud. Now, they finally have evidence that their concerns could be valid. Thousands of people who have said they were injured by one potentially lethal material are apparently double-dipping, now asserting separately that they were injured by the other.

More than half of the plaintiffs in a federal lawsuit in Texas seeking compensation for exposure to silica — used in making glass, paint, ceramics and other materials — previously filed claims against a trust set up to compensate victims of asbestos, a cancer-causing flame retardant.

Jared Garelick, a lawyer at Claims Resolution Management Corp., a trust that processes asbestos-related claims, says the discovery of the other suits came after defense lawyers in the Texas case provided a list of plaintiffs to the trust. It ran the names of 8,629 plaintiffs through its database and found that 5,174 had already filed asbestos claims, probably recovering money.

“That’s huge,” said Nathan Schachtman, a defense lawyer at the firm of McCarter & English in Philadelphia who has defended companies in both asbestos and silica cases. “It’s a big problem, not just for the courts,” he said, “because it’s difficult to get the information” about where plaintiffs filed claims previously.

The evidence of seemingly duplicate injury claims was expected to emerge at a Senate Judiciary Committee hearing on Wednesday on proposed legislation on asbestos liability. The evidence will almost certainly be used by companies to ask for greater protection from silica-related lawsuits, while labor advocates will argue that blocking such suits may harm people filing legitimate cases. The evidence could also complicate efforts to enact a law that would remove asbestos claims from the courts.

According to prepared testimony by Lester Brickman, a law professor at the Cardozo School of Law of Yeshiva University, who was to appear at the hearing, “As with asbestos, the tragedy of silica exposure is being transformed into an enormous money-making machine in which baseless claims predominate.”

Labor advocates fear that Congress will not treat the asbestos and silica matters as separate issues. Dr. Laura Welch, medical director at the AFL-CIO labor federation’s Center to Protect Workers’ Rights, who also was to testify on Wednesday, said that legislation dealing with asbestos should not be expanded to limit the right to sue as a result of exposure to unrelated substances.

“We don’t want to derail what could be an important compensation bill for asbestos disease,” she said. “If there are bad claims for silicosis, they should deal with that head on.”

But any legislative solution to asbestos-related injury that does not deal with the possibility of a wave of silica lawsuits does not go far enough, said Michael Baroody, executive vice president of the National Association of Manufacturers and chairman of the Asbestos Alliance Steering Committee, a coalition of companies and associations.

“It is certainly our hope,” he said, “that the legislation would contain language that would make that clear, and preclude that sort of back-door return to the courts.”

The hearing is to take place as the administration of President George W. Bush is pushing for changes in the U.S. civil justice system, for example, limiting the amount of damages that plaintiffs in civil suits can be awarded. Evidence that claims filed against companies that made, supplied or worked with silica may be dubious could bolster the administration’s position.

It is possible that a person could suffer from exposure to both asbestos and silica. But such a high number of double occurrences is implausible, said Schachtman, the corporate defense lawyer. Asbestos litigants who also say they were injured by silica, he said, will have to claim “that they didn’t know that they had an injury from silica but they already knew they had a lung injury” from asbestos. That is a difficult argument, he said.

A legislative solution to the problem of asbestos liability is complicated by the fact that some people may indeed have been harmed by both substances, as Judge Edward Becker of the U.S. Court of Appeals for the 3rd Circuit said last month.

And there is recent evidence, unrelated to the problem of duplicate claims, that unsupported — even fraudulent — claims are a serious problem. In the lawsuit now under way in Corpus Christi, Texas, doctors who had signed documents saying that plaintiffs in the case were suffering from silicosis backed away from those conclusions when questioned under oath late last year

"Pleurale plaques" voorspelt asbestgerelateerde longkanker

15-03-2005

Bij mannen die geen asbestose (“stoflongen” door asbest) hebben komt asbestgerelateerde longkanker vaker voor dan was verwacht. “Pleurale plaques” (een goedaardige verdikking van het borstvlies) is een belangrijke voorspeller van asbestgerelateerde longkanker. Deze nieuwe inzichten komen uit een onderzoek van meer dan 10 jaar onder 4000 Amerikaanse mannen die aan asbest blootgesteld zijn geweest.
Increased lung cancer among asbestos workers with no evidence of asbestosis

Below, details of a new paper on asbestos and lung cancer, forwarded by Frank Mirer, director of health and safety at the US autoworkers’ union UAW.

The paper looks important for two reasons – firstly because of the lung cancer without asbestosis finding – in some jurisdictions official workers’ compensation schemes only pay benefits to lung cancer sufferers who also have asbestosis.

Secondly, the paper is valuable because it establishes the importance of pleural plaques as a predicator of lung cancer. Insurers and employers in the UK, USA and elsewhere are at this moment trying to play down the significance of the association between pleural plaques and asbestos.

Their motive is to reduce their compensation liabilities. One consequence of this might be a lower likelihood of diagnosis of pleural plaques (many of the health checks are the result of compensation inquiries), so we could lose our early warning system or “sentinel health event” for an enormous lung cancer risk. In the UK at the moment there are several thousand asbestos related lung cancers ever year – the combined annual death toll for asbestos related lung cancers and mesothelioma is expect to reach 10,000 within 20 years.

Yours, Rory

Rory O’Neill

International Federation of Journalists

Increased lung cancer among asbestos workers with no evidence of asbestosis

A very important study giving quantitative measures of risks of asbestos exposure was just published. The study is an important data source for evaluating medical criteria for compensation of asbestos exposed workers, now being discussed in Congress.

The project was a chemoprevention test whether Vitamin A – an antioxidant – protected against future effects of past asbestos exposure. The investigators had enrolled over 4,000 asbestos workers and followed them for over a decade. Recruitment must have been a huge task The chemoprevention study was terminated because Vitamin A increased the risk of lung cancer.

The study confirmed excessive rates of lung cancer among men with radiographic asbestosis, but also among workers with no evidence of asbestosis. Among workers with no evidence of asbestosis at baseline, men with more than 40 years’ exposure in high-risk trades had a risk approximately fivefold higher than men with 5-10 years. Pleural plaques on the baseline x-ray and abnormal baseline flow rate were strong independent predictors of subsequent lung cancer.

Hopefully, people with access to the full text of this study will comment further.

American Journal of Epidemiology 2005 161(3):260-270.

Predictors of Lung Cancer among Asbestos-exposed Men in the µ-Carotene and

Retinol Efficacy Trial

Mark R. Cullen1 , Matt J. Barnett2, John R. Balmes3, Brenda Cartmel1, Carrie

A. Redlich1, Carl A. Brodkin4, Scott Barnhart4, Linda Rosenstock5, Gary E.

Goodman2,6, Sam P. Hammar7, Mark D. Thornquist2 and Gilbert S. Omenn8,9

Despite numerous published studies, debate continues regarding the risk of developing lung cancer among men exposed occupationally to asbestos, particularly those without radiographic or functional evidence of asbestosis. The µ-Carotene and Retinol Efficacy Trial (CARET), a study of vitamin supplementation for chemoprevention of lung cancer, has followed 4,060 heavily exposed US men for 9-17 years. Lung cancer incidence for 1989-2002 was analyzed using a stratified proportional hazards model. The study confirmed excessive rates of lung cancer among men with radiographic asbestosis. Comparison of study arms revealed a strong, unanticipated synergy between radiographic profusion category and the active intervention. In the large subgroup of men with normal lung parenchyma on chest radiograph at baseline, there was evidence of exposure-related lung cancer risk: Men with more than 40 years’ exposure in high-risk trades had a risk approximately fivefold higher than men with 5-10 years, after adjustment for covariates. The effect in these men was independent of study intervention arm, but pleural plaques on the baseline radiograph and abnormal baseline flow rate were strong independent predictors of subsequent lung cancer. Residual confounding by subclinical asbestosis, exposure to unmeasured lung carcinogens, or differences in smoking are unlikely to explain these observations better than a carcinogenic effect of asbestos per se.

Asbestblootstelling en Retroperitoneale Fibrose (RPF)

15-03-2005

Dit artikel in de Lancet beschrijft de hypothese dat asbestblootstelling een oorzaak is van bindweefseltoename rond organen achter het buikvlies. De onderzoekers concluderen dat dat beroepsmatige asbestblootstelling een belangrijke oorzaak van deze aandoening is. RPF zou daarom als een beroepsziekte moeten worden gezien.

Bron: the Lancet, mei 2004.
Asbestos exposure as a risk factor for retroperitoneal fibrosis

Summary

Background Retroperitoneal fibrosis (RPF) is an uncommon disease with unknown causation in most cases. The pathognomonic finding is a fibrous mass covering the abdominal aorta and the ureters. Our aim was to clarify the possible role of asbestos exposure in the development of RPF. The hypothesis was based on the ability of asbestos to cause fibrosis in pulmonary and pleural tissue. Methods We undertook a case-control study of 43 patients with the disease (86% of eligible cases) treated in three university hospital districts of Finland in 1990-2001. For every patient, five population-based controls were selected, matched by age, sex, and central hospital district. We assessed asbestos exposure and medical history using a postal questionnaire and a personal interview. Of the 215 eligible controls, 179 (83%) participated in the study. Findings The age-standardised incidence of RPF was 0-10 (95% CI 0-07-0-14) per 100 000 person-years. The disease was strongly associated with asbestos exposure. The odds ratio (OR) was 5-54 (1-64-18-65) for less than 10 fibre-years of asbestos exposure and 8-84 (2-03-38-50) for 10 or more fibre-years, the attributable fraction being 82% and 89%, respectively. Other risk factors were previous use of ergot derivates (OR 9-92 [1-63-60-26]), abdominal aortic aneurysm (OR 6-73 [0-81-56-08]), and smoking for more than 20 pack-years (OR 4-73 [1-28-17-41]). Interpretation Our results show that occupational asbestos exposure is an important causal factor for RPF. For patients with work-related asbestos exposure, RPF should be considered an occupational disease.

Toomas Uibu, Panu Oksa, Anssi Auvinen, Eero Honkanen, Kaj Metsärinne, Heikki Saha, Jukka Uitti, Pekka Roto. Lancet 2004. 363: 1422-26.

Instituut Asbestslachtoffers bestaat 5 jaar

01-02-2005

Op 26 januari 2005 bestond het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) 5 jaar. Het IAS is door het Comité Asbestslachtoffers, werkgevers- en werknemersorganisaties, het Verbond van Verzekeraars en de overheid opgericht. Dit met het doel om mesothelioom-slachtoffers, die lang geleden aan asbest hebben blootgestaan en pas veel later geconfronteerd worden met zeer ernstige gezondheidsschade, belastende en vaak te lang durende juridische procedures te besparen.

Het IAS heeft in de afgelopen 5 jaar het IAS 1800 aanvragen in behandeling genomen. 1500 hiervan zijn afgehandeld. 650 kregen als gevolg van de bemiddeling van het IAS een schadevergoeding, 550 een tegemoetkoming krachtens de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) en in 300 gevallen leverde de bemiddeling geen financieel resultaat op.

Ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan vond in het SER-gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 60 te Den Haag een lustrumcongres plaats, voorgezeten door mevrouw Marie-Louise Tiesinga, bestuursvoorzitter van het IAS. Het openingswoord werd gesproken door mevrouw Borst, oud-minister VWS en thans voorzitter Nederlandse Federatie voor Kankerpatiënten. Zij schonk daarbij bijzondere aandacht aan de positie van de asbestslachtoffers in Nederland. Namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sprak mevrouw Hilgersom, directeur-generaal Arbeidsomstandigheden, lovende woorden over het IAS. Zij ontving het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport ‘Ouderen over de drempel’. Vervolgens sprak, o.a. prof. De Ruiter (oud-minister Justitie en Defensie) die in 1997 de toenmalige Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid adviseerde een instituut voor asbestslachtoffers op te richten. Hij maakte na 5 jaar de balans op en ging verder in op de fondsvorming in het algemeen en de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade. In het middaggedeelte werd de balans met betrekking tot het IAS door verzekeraars opgemaakt door prof. Fischer, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Dr. van Zandwijk, voorzitter van de werkgroep Asbestprotocollen (longkanker) van de Gezondheidsraad gaf een toelichting op het binnenkort te verschijnen advies van de Raad over longkanker als gevolg van asbestblootstelling, waar al een tijd wordt naar uitgekeken. De forumdiscussie ging over de reikwijdte van het IAS en de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer in het algemeen vond tijdens het congres een discussie plaats over de vraag of het succes van het IAS model kan staan voor oplossing van andere geschillen.

Verder werd de asbestkaart gepresenteerd, een elektronisch systeem om op een snelle, eenduidige en valide manier de historische blootstelling aan asbest in Nederland te schatten.

Download Lustrumcongresverslag 26 januari 2005

‘Ouderen over de drempel’ Een onderzoek naar de bereikbaarheid van oudere asbestslachtoffers met mesothelioom

01-02-2005

Te weinig oudere asbestslachtoffers met mesothelioom melden zich bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Simone Aarendonk heeft onderzocht waar dit aan ligt en welke mogelijkheden er in het kader van voorlichting zijn om deze groep beter te bereiken.

Momenteel overlijden elk jaar ongeveer 400 mensen aan de ziekte mesothelioom (longvlies-/buikvlieskanker). De oorzaak van deze ziekte is asbestblootstelling. Waarom maken oudere asbestslachtoffers minder gebruik van het IAS dan jongere? Het rapport geeft verschillende verklaringen. Oudere mesothelioom-slachtoffers overlijden bijvoorbeeld sneller dan jongere waardoor ze minder tijd hebben om zich aan te melden. Een andere verklaring is dat het om kwetsbare ouderen gaat die in hun omgeving geen mensen hebben die hen kunnen stimuleren om zich aan te melden.

Door middel van een algemene brochure, een website en een aanmeldingsformulier met toelichting probeert het IAS asbestslachtoffers zowel rechtstreeks te benaderen als via intermediaire organisaties en deskundigen. Duidelijk en toegankelijk materiaal is een eerste vereiste voor het bereiken van de doelgroep. Deze voorlichtings-producten moeten daarom zowel op intermediairs als slachtoffers worden afgestemd. Daarnaast worden in het rapport suggesties genoemd om slachtoffers sneller te kunnen bereiken.

Onderzocht zou bijvoorbeeld kunnen worden of bepaalde stappen in de aanmelding kunnen worden overgeslagen. Het rapport geeft aan dat oudere slachtoffers het beste bereikt worden door organisaties of deskundigen waarmee zij als patiënt in contact komen. De voorlichting kan via meer kanalen lopen dan nu het geval is, bijvoorbeeld naast de longartsen ook via verpleegkundigen of via huisartsen in specifieke regio’s. Daarnaast kunnen de bestaande voorlichtingskanalen van het IAS beter worden benut, bijvoorbeeld door ontwikkeling van een doorverwijzingsprotocol voor longartsen.

IAS-publicatie 2005/1, Ouderen over de drempel. Een onderzoek naar de bereikbaarheid van oudere asbestslachtoffers met mesothelioom. Simone Aarendonk, Den Haag, Instituut Asbestslachtoffers, januari 2005, 66 pag.

Meer informatie: Instituut Asbestslachtoffers – Postbus 90405 – 2509 LK DEN HAAG drs. Simone Aarendonk. Tel: 0703499754 – Email: secrias@ser.nl

Download het gehele document als PDF-file: Ouderen over de drempel