Het ministerie van VWS laat onderzoeken in hoeverre asbestvezels in de bodem en de lucht daadwerkelijk gezondheidsrisico`s met zich meebrengen. De resultaten van het onderzoek, in samenwerking met het Twenteborg ziekenhuis, zijn dit najaar bekend.

Bron: Tubantia Twentsche Courant, 12 mei 2005.