Onderzoekers en professionals uit de zorg- en arbodienstverlening kunnen sinds 19 mei gebruik maken van een databank van lopend en recent afgerond onderzoek op het gebied van arbeid en gezondheid. Ook onderzoeken naar asbest en gezondheidsschade zijn hierin opgenomen. Bron: Stecr.nl, 19 mei 2005.

Meer http://www.stecr.nl/bis/page-1-1-50-7.html