Verbod op asbestdaken schept juist onveiligheid

24-04-2018

‘Een grote hoax’, noemt asbestdeskundige Jan van Willigenburg het kabinetsvoornemen om per 2024 asbesthoudende daken te verbieden. De regering wil versneld de laatste grote bron van kankerverwerkkende asbestvezels in onze leefomgeving wegnemen. Maar volgens van Willigenburg negeert de regering wetenschappelijk bewijs dat laat zien dat het risico zeer beperkt is. Dit staat in een artikel op De Monitor, het onderzoeksjournalistieke platform van de KRO-NCRV. Bron: demonitor.kro-ncrv.nl, 19 april 2018

Waarschuwingssoftware voor asbest

12-12-2017

Een asbestexpert uit Nieuw Zeeland heeft software ontwikkeld die vakmensen als loodgieters of elektriciëns kan helpen bij het herkennen van asbestrisico’s als ze in een gebouw aan het werk gaan. Door middel van het scannen van een barcode op hun telefoon of tablet krijgen ze informatie over de asbestrisico’s in het betreffende gebouw. Bron: stuff.co.nz, 12 december 2017

Longarts Paul Baas geridderd

21-11-2017

Paul Baas, longarts in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (AVL) is op 16 november benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze benoeming heeft Baas te danken aan zijn niet aflatende inzet voor mesothelioompatiënten en asbestslachtoffers. Hij ondersteunt al 25 jaar de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland. Baas was een van de eerste longartsen die op zoek ging naar een medicijn om mesothelioompatiënten te helpen. Hij richtte de Werkgroep Mesothelioom van de Longartsenvereniging op en was er vele jaren voorzitter van. Ook leidde hij longartsen in het land op, zodat mesothelioompatiënten niet alleen maar in het Antoni van Leeuwenhoek terecht konden. Bron: avl, 16 november 2017 ; foto (André Jagt)

Lustrumcongres Asbestslachtoffervereniging Nederland

21-09-2017

Op 16 september vierde de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN) haar 20-jarig bestaan met een lustrumcongres. Het congres opende met een aangrijpend interview met een asbestslachtoffer door presentator Art Rooijackers. Na de inleiding door Rob van der Heijden, bestuursvoorzitter IAS, waren er o.a. presentaties van Nico van Zandwijk (Director Asbestos Diseases Research Institute – University of Sydney) en Sjaak Burgers (Longarts Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en voorzitter Nederlands Mesotheliomen Panel). Laatstgenoemde werd tijdens de bijeenkomst benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Bron: AVN, 21 september 2017

Asbestfeiten Magazine speciale editie

12-07-2017

Wat is de impact van strengere regels en controle op saneerders? En leidt het tot hogere kosten voor eigenaren? Wat vindt men van het (verplichte) gebruik van het LAVS? En hoe staat het met de kennis binnen handhavende instanties om een inventarisatierapport te beoordelen? In een speciale editie van het Asbestfeiten Magazine gaat Ingenieurs- en adviesbureau SGS Search op deze thema’s in. Bron: Kennisplatform asbest, 10 juli 2017