Wittenoom: een Australische asbest-tragedie

26-06-2018

De BBC laat het indringende verhaal zien van Bronwen Duke die het grootste deel van haar familie verloor omdat zij in Wittenoom woonde. De plaats in West Australië die tot de jaren 60 van de vorige eeuw leefde van de blauwe asbestmijn vlakbij. De mijn sloot in 1966. Bron: bbc.com, 20 juni 2018

Film en boek over het asbestdrama

20-06-2018

We mogen een westers bedrijf niet laten wegkomen met een massamoord in ontwikkelingslanden. Tijdens de bijeenkomst van Asbestslachtoffers Vereniging Nederland op zaterdag 16 juni in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, vond de uitreiking plaats van het eerste exemplaar van het boek De langste adem is niet lang genoeg van Peet Adams en de Nederlandse première van de documentaire Ademloos van de Belgische documentairemakers Daniel Lambo en Maarten Schmidt. Bron: asbestmagazine.nl, juni 2018

Is asbestverwijdering met MiniContainment wel veilig?

20-06-2018

Onderzoeksbureau TNO zegt dat er meer duidelijkheid moet komen over asbestverwijdering met MiniContainment, voordat deze nieuwe methode van asbestsanering gebruikt gaat worden. Waarom wordt het dan toch op steeds grotere schaal toegepast? Op die vraag gaat het consumentenprogramma Radar op 30 april in. In antwoord op kamervragen meldt staatssecretaris Van Ark (SZW) dat de Inspectie SZW vooralsnog geen reden heeft om aan te nemen dat bij correct gebruik getwijfeld zou moeten worden aan de veiligheid. Bron: radar.avrotros.nl, 30 april 2018 ; rijksoverheid.nl, 11 juni 2018; foto cobouw.nl

Campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen

22-05-2018

Op 14 mei is de campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen van start gegaan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de campagnepartners vragen de komende maanden aandacht voor de risico’s en gevolgen van onveilig werken met gevaarlijke stoffen en dragen concrete oplossingen aan. Via een online campagne, werkbezoeken en netwerkbijeenkomsten waar goede voorbeelden steeds centraal staan, spoort het ministerie werkgevers en werknemers aan om werk te maken van een verstandige omgang met gevaarlijke stoffen. Bron: asbestmagazine.nl, mei 2018

Verbod op asbestdaken schept juist onveiligheid

24-04-2018

‘Een grote hoax’, noemt asbestdeskundige Jan van Willigenburg het kabinetsvoornemen om per 2024 asbesthoudende daken te verbieden. De regering wil versneld de laatste grote bron van kankerverwerkkende asbestvezels in onze leefomgeving wegnemen. Maar volgens van Willigenburg negeert de regering wetenschappelijk bewijs dat laat zien dat het risico zeer beperkt is. Dit staat in een artikel op De Monitor, het onderzoeksjournalistieke platform van de KRO-NCRV. Bron: demonitor.kro-ncrv.nl, 19 april 2018