Covid 19 en asbestziekten

08-05-2020

De Asbestslachtoffervereniging Nederland gaat op haar website in op de gevolgen van Covid19 (Corona) voor de behandeling van mensen met asbestgerelateerde kanker. Een Britse belangenorganisatie publiceert adviezen voor asbestslachtoffers over hoe met Corona om te gaan. Bron: avn/nfk, april 2020; hasag.co.uk, april 2020

Opgeven was geen optie

04-03-2020

De fysieke omstandigheden waren verre van ideaal, maar nabestaande Rob van Well liet zich niet kennen. Op karakter liep hij de marathon van New York en zamelde daarmee ruim tweeduizend euro in voor Asbestslachtoffers Vereniging Nederland. Bron: Nieuwsbrief AVN, januari 2020

Stroef haar door asbeststof

11-12-2019

In een blog belicht een redacteur van het blad Boerderij allerlei manieren waarop mensen op een boerderij vroeger met asbest in aanraking kwamen. Destijds waren de gevaren van asbest wel bekend maar niemand lag er wakker van, aldus de schrijver van de blog. Bron: Boerderij.nl, 10 december 2019; foto Hans Prinsen