India is de grootste asbestgebruiker wereldwijd. Asbestwinning is sinds 2011 in India verboden. Het materiaal wordt met name uit Rusland geïmporteerd. Experts pleiten voor een verbod op de handel in het gevaarlijke mineraal, dat veel wordt gebruikt voor daken in de sloppenwijken waar de armste mensen wonen. IBAS/Asianews, januari 22; IAS Monitor