Canadees onderzoek onder 2 miljoen (ex-)werknemers laat zien dat mensen uit de bouw het vaakst getroffen worden door mesothelioom of asbestose. Het gaat in Canada vooral om isoleerders, pijpfitters, loodgieters en timmerlieden. Ook lassers, ketelmakers, machinereparateurs, mensen die met industriële chemicaliën of metaal werkten en monteurs lopen een hoog risico. De bevindingen in Canada komen voor een belangrijk deel overeen met de gegevens van het IAS over Nederlandse asbestslachtoffers met mesothelioom of asbestose. Mesothelioma.net, juni 22, DeBono e.a. 2021