In 9 gemeentelijke gebouwen in Zwolle is of wordt op korte termijn asbest verwijderd. Na het asbestdebacle rond de verhuizing van de Zwolse bibliotheek (Stadkamer) heeft de gemeente besloten panden in eigendom van de lokale overheid te inspecteren. In deze eerste ronde zijn 184 gebouwen onder de loep genomen, 90 daarvan bevatten in meer of mindere mate asbest. Sport- en schoolgebouwen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Die worden in een volgende fase onderzocht. Bron: de Stentor, 10 november 2016