Zwitserse asbestslachtoffers die meer dan 10 jaar na het laatste asbestcontact ziek worden kunnen, wegens verjaring, geen schadevergoeding meer claimen bij hun werkgever. Het Bundesgericht is zich bewust dat het vaak veel langer duurt tot de ziekte zich openbaart. De wetgever heeft echter nagelaten in dergelijke gevallen voor asbestslachtoffers een uitzondering te maken. In Nederland geldt een verjaringstermijn van 30 jaar. Bron: Tages-Anzeiger, 29 januari 2011.