In reactie op een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft Zwitserland besloten de absolute verjaringstermijn voor letselschadezaken van 10 tot 30 jaar te verlengen. Terugwerkende kracht geldt alleen voor mensen die op dit moment al ziek zijn. In Nederland is de absolute verjaringsermijn eveneens 30 jaar. Bron: AWP Premium Swiss News, 15 augustus 2014.