Alle openbare gebouwen in Zuid Korea met een totale oppervlakte van tenminste 500 m2 moeten de asbestvezelconcentratieniveaus inventariseren. Gebouwen met minimaal 50 m2 asbesthoudend materiaal moeten beheersmaatregelen nemen. De toegestane vezelconcentratie op locaties waar dichtbij asbest wordt verwijderd, wordt beperkt tot 0,01 deel per kubieke centimeter. Voor elke invoer van materiaal dat mogelijk asbest bevat moet toestemming worden gevraagd aan de minister van Milieu. Bron: Korea Times, 24 april 2012.