Als de komende vijftien jaar duizend boeren in Zeeland stoppen met hun bedrijf, kan dat zorgen voor verpaupering en onveiligheid op het platteland. Alle politieke partijen in Zeeland vragen aandacht voor de asbest die is verwerkt in de meeste agrarische gebouwen die straks mogelijk leeg komen te staan. Bron: Omroep Zeeland.nl, 9 september 2016