In Zeeland zitten nog vele kilometers aan asbesthoudende drinkwaterleiding in de grond. Energiebedrijf Delta is begonnen met het planmatig vervangen van deze oude buizen. Een woordvoerder haalt diverse onderzoeken aan, om te benadrukken dat het gebruik van de leiding geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Volgens Delta is het de bedoeling dat de buizen direct in folie worden verpakt en zo worden afgevoerd. Op foto’s is echter duidelijk te zien dat ze langs de Klakbaan in een open container liggen. Delta laat uitzoeken hoe dat kon gebeuren. In heel Nederland zit nog zo’n 35.000 kilometer waterleiding van asbestcement in de grond. Het materiaal mocht tot 1985 worden gebruikt. Toen werd het van overheidswege verboden. Volgens het RIVM en de Gezondheidsraad is het drinken van water uit de oude leidingen zonder risico. Asbest is vooral gevaarlijk als deeltjes worden ingeademd, meldt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Aan de binnenkant van de buis ontstaat bovendien een beschermde laag, aldus TNO. Bij het optreden van breuken wordt standaard een bemonstering uitgevoerd om te zorgen dat er geen losse deeltjes in het drinkwater terechtkomen, aldus Delta. Rapporten van Greenpeace geven daartegenover wel reden tot zorg. Bron: Provinciale Zeeuwse Courant, 3 juli 2012.