De bodem van een woonwijk in het Twentse Goor is vervuild met asbest. Het is waarschijnlijk dat 550 particuliere voortuinen afgegraven moeten worden. Ook het openbaar groen in de wijk moet worden gesaneerd. De gemeente Hof van Twente, waar Goor bij hoort, en de provincie Overijssel lieten beide dit jaar de mogelijke asbestverontreiniging in de wijk ’t Geimink inventariseren. Daaruit is gebleken dat een groot deel van de tuinen in de nieuwbouwwijk is vervuild. Het asbest is waarschijnlijk afkomstig van de voormalige asbestfabriek Eternit in Goor. Provincie, gemeente en Rijk hebben al ruim 34 miljoen euro uitgetrokken om de wijk te saneren. Bron: ANP, 1 november 2013.