Woningcorporaties werken aan een betere aanpak van asbest. Dat schrijft minister Spies in een brief aan de Tweede Kamer. In het handboek asbest is de zorgplicht voor woningcorporaties uitgebreid verwoord. Corporatiekoepel Aedes zal binnenkort al haar leden nogmaals extra attenderen op dit handboek. Aedes is verder mede-initiatiefnemer en tevens medefinancier van het Landelijk Asbestvolgsysteem. Dit asbestvolgsysteem is een digitale toepassing die is ontwikkeld door woningcorporaties, bedrijven en uitvoerende overheden die bij de verwijdering van asbest betrokken zijn. Het systeem ondersteunt het werkproces van inventarisatie tot en met verwijdering van asbest en daarmee weet elke partij hoe het proces vordert en wie welke handeling binnen welke termijn moet uitvoeren. De leden van Aedes zullen in de loop van 2012 als eerste gebruikers met het Landelijk Asbestvolgsysteem gaan werken. Tenslotte worden door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Aedes via een zgn. Green Deal gewerkt aan het versneld vervangen van asbestdaken en het plaatsen van zonnepanelen. Bron: Brief Kamerbrief inzake zwartboek sanering asbest Jeruzalem, d.d. 27 april 2012.