Een nieuwe bepaling in de Wet Milieubeheer geeft de mogelijkheid om per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) de plicht op te leggen om asbest(producten) in bouwwerken en milieu te verwijderen. Bron: mkb.nl, 14 februari 2017