Bij een brand vrijgekomen asbestdeeltjes moeten op de kortst mogelijke termijn worden opgeruimd. Via de last onder bestuursdwang kan de overheid afdwingen dat een eigenaar de asbest op zijn terrein verwijdert, met als stok achter de deur dat de overheid het anders zelf doet op kosten van degene tot wie de last onder bestuursdwang werd gericht. Dat kan ook iemand zijn die geen schuld heeft aan de brand maar geconfronteerd wordt met asbest die door de brand op zijn terrein is terechtgekomen. Het langs privaatrechtelijke weg verhalen van kosten van asbestsanering blijkt voor gemeenten nog steeds weinig succesvol, aldus een recente uitspraak van de rechtbank Noord Nederland. De consumentenbond adviseert mensen in hun verzekeringspolis na te gaan of ook door een ander veroorzaakte asbestschade wordt vergoed. Bron: Asbestmagazine.nl, 10 april 2016 ; blogomgevingsrecht.nl, 23 maart 2016; sloopgids.nl, 11 april 2016