Vertegenwoordigers van de 16 lidstaten in de Europese regio van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kwamen onlangs in Duitsland bijeen. Zij benadrukten de noodzaak om goede nationale registers bij te houden voor beroepsziekten en kanker en zorgverleners te trainen in het signaleren en rapporteren van asbestgerelateerde ziekten. Verder vragen de lidstaten om steun voor de ontwikkeling van een systeem voor goed afvalbeheer en meer onderzoek naar goede vervangers van asbesttoepassingen. In de Europese regio hebben tot nu toe 37 landen het gebruik van alle vormen van asbest verboden. Desondanks worden naar schatting 300 miljoen mensen nog steeds blootgesteld aan asbest op het werk, maar ook buiten de werkomgeving. In sommige landen wordt asbest nog steeds geproduceerd, verhandeld en gebruikt. Bron: asbestenbouw.com, 22 augustus 2014.