De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) steunt de oproep van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) voor een wereldwijd uitbannen van alle soorten asbest, aldus een beleidsnota van september j.l. Op 15 juni j.l. nam de ILO een resolutie aan die stelt dat een streng gecontroleerd gebruik van asbest nu en een totale uitbanning van asbest in de toekomst de beste middelen zijn om werknemers tegen blootstelling te beschermen. Bron: International Ban Asbestos Secretariat, 17 oktober 2006. Meer www.ibas.btinternet.co.uk