Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. Ruim 4100 mensen overlijden in 2016 als gevolg van een beroepsziekte. Bijna 80 procent van die slachtoffers is dan al gepensioneerd. Beroepsziekten met dodelijke afloop zijn vaak het gevolg van blootstelling aan asbest, lasrook en kwartsstof. Ca. 47000 werknemers werken in bedrijven waar zij kunnen worden blootgesteld aan asbest. Om werknemers te informeren over de stoffen waarmee zij werken, lanceert de Inspectie SZW, in samenwerking met de FNV, de Stoffencheck. Deze app geeft informatie over het werken met gevaarlijke stoffen: wat de risico’s zijn, of je er ziek van kunt worden en welke maatregelen nodig zijn om veilig te werken. Bron: Inspectie SZW, 17 april 2018