De Rechtbank Rotterdam acht verzekeraar Allianz niet aansprakelijk omdat de werkgever niet tijdig in de procedure was betrokken, hetgeen op grond van artikel 7:954 lid 6 BW een vereiste is voor het kunnen instellen van een directe actie tegen de verzekeraar. Het betreft de zaak van een nabestaande van een ex-werknemer van scheepswerf Wilton Feyenoord die eind jaren 60 als lasser aan asbest was blootgesteld en daardoor in 2000 longkanker zou hebben gekregen. Bron: Rechtbank Rotterdam 30 januari 2008 274325/HA ZA 06-3399.