Twee overzichtsstudies beschrijven elk op een andere manier de werking van koolstof nanobuisjes in het lichaam. Beide concluderen dat ander en meer onderzoek nodig is om te bepalen of dat materiaal op dezelfde manier als asbest mesothelioom kan veroorzaken. Bron: Pacurari, M. e.a. (2010), Donaldson, K. e.a. (2010).