De wereldwijde incidentie van mesothelioom daalt de laatste 10 jaar sterk, met name in de westerse wereld. Aldus internationaal onderzoek onder leiding van Huang. In sommige minder ontwikkelde landen is als gevolg van de lange latentietijd nog steeds een stijgende lijn te zien. Dat geldt ook voor de incidentie bij vrouwen die mogelijk wijst op een toename van milieu-gerelateerde asbestblootstelling. Huang, J. e.a. (2023)