In het eerste kwartaal van dit jaar hebben 600 boeren een subsidieaanvraag bij het Rijk ingediend voor asbestsanering van boerendaken. Daar is een totaalbedrag van 1 miljoen euro mee gemoeid. De regeling is sinds 4 januari dit jaar van kracht. Volgens Ruud Hoosemans, landelijk programmamanager Agro Asbest Veilig, ontbreekt het veel boeren aan financiële middelen om in asbestsanering te investeren. Tot 2024 heeft het Rijk 75 miljoen euro gereserveerd om de sanering van asbest te ondersteunen. In de agrarische sector moet er tot aan 2024 nog circa 20 miljoen m2 aan asbesthoudende daken worden gesaneerd. Bron: agriholland.nl, 12 mei 2016