WWW.kanker.info, de gezamenlijke website van de integrale kankercentra, KWF Kankerbestrijding en de patiëntenverenigingen waarop betrouwbare informatie over kanker te vinden is, is in juli verbeterd. Op www.kanker.info kunnen zowel patiënten en hun naasten als zorgverleners betrouwbare en actuele informatie over kanker vinden, waaronder het asbestgerelateerde borstvlieskanker (mesothelioom). Bron: IKCnet, 28 juli 2005. Meer IKCnet