Ouders, leerlingen, gemeenten en schoolbesturen kunnen sinds 16 januari zelf checken of hun schoolgebouw in een openbaar asbestregister vermeld is via www.asbestopschool.nl. Naar aanleiding van het tv-programma Zembla stelt een groot asbestonderzoeks- en adviesbureau kosteloos de gegevens uit zijn asbestvolgsysteem in schoolgebouwen ter beschikking via de site. Volgens directeur Gribnau is asbest potentieel gevaarlijk, maar als het gestructureerd en volgens de regels wordt geinventariseerd en verwijderd, is er geen probleem. Onwetendheid is de belangrijkste reden waarom dit risico in een reeel gevaar kan veranderen. Voor een erkend en gecertificeerd bureau is het, volgens Gribnau, eenvoudig om dit op te sporen en vervolgens advies te geven over een asbestveilige oplossing. De kosten zijn dan niet erg hoog, in de meeste gevallen minder dan 1000 euro. Bron: ANP Perssupport 15 januari 2011.