Amerikaanse rechters oordelen verschillend over de aansprakelijkheid van werkgevers voor mesothelioom bij huisgenoten. De ene wijst claims af omdat de zorgplicht van werkgevers alleen het eigen personeel kan betreffen of omdat bij blootstelling aan asbest buiten de werksituatie andere oorzaken een rol kunnen spelen. Rechters die claims toewijzen oordelen dat bepalend is of de werkgever het risico op asbestblootstelling had kunnen voorzien. Dit soort rechtzaken waarbij niet-werknemers werkgevers aanspreken op hun verantwoordelijkheid, worden in de VS pas gestart als er geen kans meer is op schadevergoeding wegens productaansprakelijkheid. Het aantal zaken neemt toe omdat zoveel voormalige asbestproducenten inmiddels failliet zijn gegaan door de claims. Bron: Lawyers USA, 22 oktober 2007.