Taioli vond op basis van de Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) database dat in de Verenigde Staten verhoudingsgewijs minder zwarte dan blanke mensen mesothelioom krijgen. Een verklaring is dat zwarte mensen in het verleden minder vaak in asbestrisicoberoepen werkzaam waren. Verder wordt de diagnose bij zwarte patiënten in een later stadium gesteld en worden ze minder vaak geopereerd. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de in het algemeen minder goede toegang die zwarte patiënten in de Verenigde Staten tot de gezondheidszorg hebben. Bron: Taioli, E. e.a. (2015)